Calendar

  CP by PSD TO HTML

Vendimet 2018

V_943_2018 - Lidhur me vazhdimin e Licencës për prodhim të energjisë elektrike për Korporatën Energjetike të Kosovës

V_942_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_867_2016

V_941_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_866_2016

V_940_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_865_2016

V_939_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Hidro Forca” Sh.p.k., për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_855_2016

V_938_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “gEnCi” Sh.p.k., për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_858_2016

V_937_2018 - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “gEnCi” Sh.p.k., për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_857_2016 

V_936_2018 - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “gEnCi” Sh.p.k., për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_856_2016

V_935_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Hydro Line” SH.P.K. për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin  V_757_2016

V_934_2018  Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Matkos Group “Matkos Group” SH.P.K. për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Final V_760_2016

V_933_2018  Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Final V_759_2016

V_932_2018  Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Final V_660_2014

V_931_2018 – Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Hidroenergji” SH.P.K., për shtyrje të afati të  vlefshmërisë së Autorizimin Final V_754_2016

V_930_2018 – Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Hidroenergji” SH.P.K., për  shtyrje të afati të vlefshmërisë së Autorizimin Final V_755_2016

V_929_2018  – Aprovim i kërkesës së shoqërisë “EKO ENERGJI” SH.P.K.., për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin V_737_2015

V_928_2018 – Autorizim preliminar - shoqërisë “EV Wind Park” SH.P.K., Wind Park – Zatric 2, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike

V_927_2018 – Autorizim preliminar - shoqërisë “EV Wind Park ” SH.P.K., Wind Park – Zatric 1, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike

V_926_2018 – Autorizim preliminar - shoqërisë “Building Construction – Kosovë ” L.L.C, , për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike

V_925_2018 – Autorizim preliminar - shoqërisë “Alsi & Co – Kosovë ” L.L.C., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike

V_924_2018 – Autorizimi final - shoqërisë “AFA Energy” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike

V_923_2018  – Autorizim  final - shoqërisë NPN “Renelual Tahiri” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike

RocketTheme Joomla Templates