Calendar

  CP by PSD TO HTML

Vendimet 2018

 

 

V_976_2018   - Lidhur me hapjen e procedures së tenderimit për zgjedhjen e furnizuesit të mundësisë së fundit

 

V_975_2018  - Aprovohet Bilanci Vjetor i energjise Termike per vitin 2018 i NQ Gjakova sh.a.

 

 V_974_2018  - Aprovohet Bilanci Vjetor i Energjise Termike për vitin 2018 i NQ Termokos sh.a.

 

V_973_2018   - Aprovohet kerkesa e shoqerisë Security Team Kabashi_ SH.p.k.

 

V_972_2018 - Aprovohet kërkesa e shoqerisë  Hidro Forca SH.P.K

 

V_971_2018 -  Aprovohet kërkesa e shoqerisë Hidrocom SH.P.K

 

V_970_2018  - Aprovohet kërkesa e shoqerisë  Monten SH.P.K, dhe SHTYHET afati i vlefshmërinë së vendimit mbi njoftimin për  autorizim preliminar V_898_2017...

 

V_969_2018  - Aprovohet kërkesa e shoqerisë  Monten SH.P.K, dhe SHTYHET afati i vlefshmërinë së vendimit mbi njoftimin për  autorizim preliminar V_897_2017…

 

V_968_2018  - Lëshohet licenca për Furnizim me Energji Elektrike ndermmarrjes “Future Energy Trading and Exchange Dynamics” sh.p.k.

 

V_967_2018 – Lëshohet licenca për Furnizim me energji elektrike ndermmarrjes “SharrCem” sh.p.k.

 

V_966_2018  - Lëshohet licenca për Furnizim me Energji Elektrike ndermarrjes “Jaha Company” sh.p.k.

 

V_965_2018  - I Vazhdohet Licenca për Furnizim me shumicë (tregtim) të EE

 

V_964_2018   -  Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit N. G.

 

 

V_963_2018   - Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit N.B.

 

 

V_962_2018  - Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit K.U.

 

 

V_961_2018   - Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit F.G.

 

 

V_960_2018  - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. K.

 

V_959_2018   - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S.B.

 

V_958_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin R.R.

 

V_957_2018  - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin N.B.

 

 

V_956_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin M.A.

 

V_955_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin L.U.

 

V_954_2018  - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin J.K.

 

V_953_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin J.R.

 

V_952_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I.S.

 

V_951_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin H.M.

 

V_950_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin F.H.

 

V_949_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.A.

 

V_948_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.P.

 

V_947_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.H.

 

V_946_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.B.

 

V_945_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.B.R.T.

 

V_944_2018  – Lidhur me aprovimin e Derogimeve e dispozitave ligjore të Kodit të Rrjetit, Kodit të Matjes, Rregullave të Tregut dhe Licencës së Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike

 

V_943_2018 - Lidhur me vazhdimin e Licencës për prodhim të energjisë elektrike për Korporatën Energjetike të Kosovës

 

V_942_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_867_2016

 

V_941_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_866_2016

 

V_940_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_865_2016

 

V_939_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Hidro Forca” Sh.p.k., për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_855_2016

 

V_938_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “gEnCi” Sh.p.k., për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_858_2016

 

V_937_2018 - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “gEnCi” Sh.p.k., për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_857_2016 

 

V_936_2018 - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “gEnCi” Sh.p.k., për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_856_2016

 

V_935_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Hydro Line” SH.P.K. për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin  V_757_2016

 

V_934_2018  Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Matkos Group “Matkos Group” SH.P.K. për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Final V_760_2016

 

V_933_2018  Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Final V_759_2016

 

V_932_2018  Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin Final V_660_2014

 

V_931_2018 – Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Hidroenergji” SH.P.K., për shtyrje të afati të  vlefshmërisë së Autorizimin Final V_754_2016

 

V_930_2018 – Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Hidroenergji” SH.P.K., për  shtyrje të afati të vlefshmërisë së Autorizimin Final V_755_2016

 

V_929_2018  – Aprovim i kërkesës së shoqërisë “EKO ENERGJI” SH.P.K.., për shtyrje afati  të vlefshmërisë së Autorizimin V_737_2015

 

V_928_2018 – Autorizim preliminar - shoqërisë “EV Wind Park” SH.P.K., Wind Park – Zatric 2, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike

 

V_927_2018 – Autorizim preliminar - shoqërisë “EV Wind Park ” SH.P.K., Wind Park – Zatric 1, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike

 

V_926_2018 – Autorizim preliminar - shoqërisë “Building Construction – Kosovë ” L.L.C, , për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike

 

V_925_2018 – Autorizim preliminar - shoqërisë “Alsi & Co – Kosovë ” L.L.C., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike

 

V_924_2018 – Autorizimi final - shoqërisë “AFA Energy” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike

 

V_923_2018  – Autorizim  final - shoqërisë NPN “Renelual Tahiri” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike

 

 

RocketTheme Joomla Templates