Calendar

  CP by PSD TO HTML

Njoftohen të gjitha palët e interesuara që vërejtjet e tyre eventuale lidhur me Modifikimin e Autorizimit Final, mund ti paraqesin në ZRRE brenda 7 (shtatë) ditësh nga data e publikimit të këtij njoftimi, gjegjësisht deri me 04.10.2018.

Njoftim për Modifikimin e Autorizimit - BRODI 1

Njoftim për Modifikimin e Autorizimit - RESTELICA 3

RocketTheme Joomla Templates