Calendar

  CP by PSD TO HTML

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka vendosur në diskutim publik draft Rregullën  për Vlerësimin e Projekteve Kapitale në Rrjetin e Transmetimit dhe Shpërndarjes. Kjo Rregull përcakton procesin e dorëzimit nga të licencuarit (Operatori i Sistemit të Transmetimit; Operatori i Tregut  dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes) të planeve të propozuara për investime, kostot e të cilave duhet të mbulohen nga tarifat e rregulluara, si pjesë e ç’do Shqyrtimi Tarifor Shumëvjeçar. Po ashtu Rregulla përcakton të dhënat, dëshmitë dhe arsyetimet që duhet të dorëzohen nga të licencuarit e lartpërmendur për të mbështetur planet e tyre të propozuara për investime.

ZRRE fton të gjitha palët që komentet e tyre për këtë rregull t’i dërgojnë deri me 9 maj, 2017 në adresën elektronike: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Draft - Rregulla për Vlerësimin e Projekteve Kapitale në Rjetin e Transmetimit dhe Shpërndarjes

RocketTheme Joomla Templates