Calendar

  CP by PSD TO HTML

Bordi ZRrE

 

ZRRE-ja drejtohet në pajtim me Kreun 2, të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë. Ajo drejtohet nga pesë anëtarë të Bordit, duke përfshirë kryesuesin e Bordit i cili njëherit është edhe udhëheqës i ZRRE-së. Anëtarët e Bordit përmbushin detyrat dhe obligimet në përputhje me përgjegjësitë që parashihen me Ligjin mbi Rregullatorin e Energjisë.


       


     
 

             

                                                 

           Arsim Janova, u.d. Kryesues i Bordit              Besim SEJFIJAJ, Anëtar          

RocketTheme Joomla Templates