Calendar

  CP by PSD TO HTML

 

ZRRE-ja drejtohet në pajtim me Kreun 2, të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë. Ajo drejtohet nga pesë anëtarë të Bordit, duke përfshirë kryesuesin e Bordit i cili njëherit është edhe udhëheqës i ZRRE-së. Anëtarët e Bordit përmbushin detyrat dhe obligimet në përputhje me përgjegjësitë që parashihen me Ligjin mbi Rregullatorin e Energjisë.


       

      
Krenar BUJUPI, u.d. - Kryesues i Bordit   

             

                                 

                Besim SEJFIJAJ, Anëtar                    Arsim Janova, Anëtar            

RocketTheme Joomla Templates