Calendar

  CP by PSD TO HTML

E shqetësuar me situatën e krijuar nga aplikimi i reduktimeve të furnizimit me energji elektrike, Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) në një shkresë të dërguar sot Operatorit të Sistemit të Transmisionit - KOSTT, ka kërkuar edhe njëherë që të ndërpriten menjëherë reduktimet e energjisë elektrike, përveç në rastet kur rrezikohet siguria e sistemit. ZRRE ka theksuar se, në rast të vazhdimit të reduktimeve do të aplikohen dispozitat ligjore të Nenit 55 dhe 57 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë dhe dispozitat ligjore të Rregullës mbi Masat Administrative dhe Gjobat.

Njoftimi i plotë

RocketTheme Joomla Templates