Calendar

  CP by PSD TO HTML

Njoftohen të gjitha palët e interesuara që vërejtjet e tyre eventuale lidhur me këtë aplikacion, mund ti paraqesin në ZRRE brenda 7 (shtatë) ditësh nga data e publikimit të këtij njoftimi, gjegjësisht deri me 02.07.2019.

Njoftimi i plotë

RocketTheme Joomla Templates