Calendar

  CP by PSD TO HTML

Tarifa Nxitëse

Shqyrtimi për Tarifat Nxitëse Shtesë të BRE -ve

V_1204_2019 - PËRCAKTOHET – Tarifa nxitëse (Feed in) për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike

Zyra e BE-së në Prishtinë- Komente ndaj Raportit Konsultativ të ZRRE-së mbi Mekanizimin e Mbështetjes për caqet e BRE-ve (20 MW Solare Fotovoltaike)

Ambasada Gjermane në Prishtinë-Komente ndaj Raportin Konsultativ të ZRRE-së mbi Mekanizimin e Mbështetjes për caqet e BRE-ve (20 MW Solare Fotovoltaike)

Përgjigjet ndaj komenteve - 20MW shtesë solare_per mbledhje te Bordit

Klubi i Prodhuesve të Kosovës_komente ndaj Raportit Konsultativ të ZRRE-së mbi Mekanizmin e Mbështetjes për Caqet e BRE-ve (20 MW Solare Fotovoltaike)_Ballina

Komentet e Eling ne Raportin Konsultativ të ZRRE-së mbi Mekanizmin e Mbështetjes për Caqet e BRE-ve (20 MW Solare Fotovoltaike)_Ballina

KE_Komente ndaj Raportit Konsultativ per mbeshtetjen e caçeve shtesë te BRE_ve (20MW)

Ministri i MZHE_Komente ndaj Raportit konsultativ per mekanizmin e mbeshtjetjes per caqet e BRE-ve ( 2MW shtese)

Analizë e INDEP për Raportin Konsultativ të ZRRE-së mbi Mekanizmin e Mbështetjes për Caqet e BRE-ve (20 MW Solare Fotovoltaike)

SHERK Ankesa per “Tarifa nxitese per caqe shtese te BRE-ve”

Raport Konsultativ për tarifat nxitëse shtesë të BRE-ve

V_810_2016 - Lidhur me përcaktimin e Tarifave Nxitëse (Feed - in) për prodhimin e energjisë elektrike nga Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë

RocketTheme Joomla Templates