Calendar

  CP by PSD TO HTML

Zyra e Rregullatorit për Energji ka publikuar Buletinin e saj të 15-të. Në këtë numër ZRRE ka prezantuar disa nga aktivitetet e zhvilluara gjatë periudhes korrik - dhjetor 2019 si dhe të gjitha vendimet e Bordit të ZRRE që janë marrë gjatë kësaj periudhe.

Buletini 15

 

RocketTheme Joomla Templates