Calendar

  CP by PSD TO HTML
Zyra e Rregullatorit për Energji (“ZRRE”) FTON KONSUMATORËT e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e përcaktuara në Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2009 të lëshuar nga Ministria e Energjisë dhe Minierave (MEM), që të dorëzojnë në ZRRE aplikacionin për të marrë Certifikatën e Konsumatorit të Privilegjuar.

Njoftimi Publik

Udhëzimi Administrativ 

Aplikacioni për Konsumatorë të Privilegjuar

Konsumatorë të Certifikuar deri me tani për status të priviligjitetit janë kompanitë:

" NEWCO Feronikeli Complex LLC" - Certifikata dhe

 “Sharr Beteiligungs GmbH” - Certifikata

RocketTheme Joomla Templates