Calendar

  CP by PSD TO HTML

Rregullat e Arkivuara

Rregulla për vendosjen e çmimeve të furnizuesit publik të energjisë elektrike (Rregulla për Çmimet e FPEE -së)

Rregulla për Procedurën e Autorizimit për Ndërtimin e Kapaciteteve të Reja, 29.08.2011

Rregullat për Mbështetjen e Energjisë Elektrike për të cilën është lëshuar Certifikata e Origjinës dhe procedurat për Pranim në Skemen Mbështetëse

Rule on Disconnection
Final 27.05.2009
english shqip

Rule on General Conditions of Energy Supply.
Final 27.05.2009
english shqip

Rule on Dispute Settlement
Final 27.05.2009
english shqip

Schedule of Fees
Final 17.01.2006
english shqip srpski

Decision on the fee for reviewing the application for construction of new generation capacities.
Final 01.04.2009
english shqip

Rule on Authorization Procedure
Final 04.11.2008
english shqip srpski

Rule on Administrative Measures and Fines
Final 04.11.2008
english shqip srpski

Rule on Confidentiality of Information
Final 14.01.2008
english shqip srpski

Governance Procedures for Technical /Operational Codes (OCGC)
Final 29.01.2007
english shqip srpski

Tariff Methodology
Final 15.12.2007
english shqip srpski

Rule on Public Register
 Final 09.06.2006
english shqip srpski

Rule on Licensing
Final 24.02.2006
english shqip srpski

Rule for use of Vehicle of ERO
Final 30.11.2005
english shqip

Statute of ERO
Final 15.12.2005
english shqip srpski

Code of Conduct and Ethics
Final 15.12.2005
english shqip srpski

Rule on Principles of Calculation of Tariffs in the Electricity Sector (Pricing Rule)
Final 15.12.2005
english shqip srpski

 

RocketTheme Joomla Templates