Calendar

  CP by PSD TO HTML

 

Rregullatori udhëhiqet nga Bordi i tij, i përbërë prej pesë (5) anëtarësh, njëri prej të cilëve zgjidhet kryesues. Kryesuesi dhe anëtarët e Bordit emërohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.


       


     
 

             

                                                             

                      Arsim Janova, u.d. Kryesues i Bordit           Besim SEJFIJAJ, Anëtar   

          

 

                                                          

                    Izet RUSHITI, Anëtar                                         Selman HOTI, Anëtar   

 

 

 

RocketTheme Joomla Templates