Calendar

  CP by PSD TO HTML

 Departamenti për Treg dhe Energji (DTE) mbledh dhe analizon informatat lidhur me kapacitetin dhe bilancin e energjisë. Analizon ndikimin e faktorëve të ndryshëm si: inflacionin, çmimin e lëndës djegëse, zhvlerësimin etj., në çmimin e tregut dhe në çmimin e rregulluar të konsumatorit fundor. Ky department bën edhe monitorimin e çmimeve të tregut.

RocketTheme Joomla Templates