Calendar

  CP by PSD TO HTML

Zyra Administrative

Njësia e administratës mbështet udhëheqjen e ZRRE-së për një funksionim normal të departamenteve. Organizon rekrutimin efikas të stafit të ZRRE-së. Koordinon trajnimet e stafit të ZRRE-së. Koordinon furnizimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të zyrës.
Gjithashty Zyra Administrative ndihmon në rregullimin e zyrës duke e bërë atë të përshtatshme për punë për të gjithë stafin e ZRRE-së.

 

RocketTheme Joomla Templates