Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Juče, 29. marta 2018, nakon svoje funkcionalizacije imenovanjem dvoje novih članova od strane Skupštine Kosova, Odbor Regulatornog ureda za energiju (RUE), održao je svoju prvu sednicu za ovu godinu. Odbor je na ovoj sednici, između ostalog, razmatrao dvadeset i dva (22) zahteva za izgradnju novih kapaciteta zasnivanih na obnovljive izvore energije. Ovom prilikom, izdata su Konačna odobrenja za izgradnju dve hidroelektrane sa ugrađenim kapacitetom od 8.3 MW, koje će se izgraditi u Opštini Dragaš i Opštini Elez Han. Dva projekta sa Solarnim/Fotonaponskim panelima sa kapacitetom od 6 MW i dva projekta sa vetrom sa zajedničkim kapacitetom od 64.8 MW dobili su Preliminarna odobrenja, s druge strane za 7 projekata koji su imali Konačna odobrenja izdato im je produženje roka odobrenja za završetak izgradnje, dok su za 7 drugih projekata izdato produženje rok važenja Preliminarnog odobrenja, u cilju ispunjavanja uslova za izdavanje Konačnog odobrenja za izgradnju.     

 

 Prvi sastanak Odbora RUE-a – 29. mart 2018.

Na ovom sastanku je takođe podnesen Godišnji izveštaj o radu RUE-a za 2017. godinu, koji će biti prosleđen Skupštini Kosova za razmatranje, a isto tako su razmatrane 20 žalbe na odluke o žalbama potrošača električne energije.
Nakon razmatranja zahteva operatora KEK A.D, za produženje licence za proizvodnju električne energije iz termoelektrane „Kosova A“ i analize stanja snabdevanja električnom energijom u zemlji, Odbor je odlučio da mu se produži licenca za još jednu godinu.
Odbor je razmatrao još nekoliko drugih pitanja koje se odnose na uređenje sektora kao i upravljanje Kancelarijom regulatora.

RocketTheme Joomla Templates