Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Regulatorni ured za energiju (RUE) sprovodiće javnu raspravu o Konsultativnom izveštaju o Maksimalno dozvoljenim prihodima Snabdevača univerzalnom uslugom. Ovaj Konsultativni izveštaj predstavlja procenu RUE-a za predlog Maksimalno dozvoljenih prihoda (MAR) za Snabdevača univerzalnom uslugom (SUU) za relevantnu tarifnu godinu 2018.
Konsultativni izveštaj o MAR-u SUU-a je deo procesa periodičnog pregleda za drugi regulatorni period za Operatera prenosnog sistema i tržišta OPS/OT (KOSTT) i Operatera distributivnog sistema ODS (KEDS). Ovaj proces podrazumeva predviđanje komponenata troškova za ove licencirane za period 2018-2022. Ovi troškovi koji su poznati kao prenosivi troškovi su osnova za utvrđivanje prihoda, odnosno tarifa Snabdevača univerzalnom uslugom (SUU) - KESCO.
Za razliku od prethodnih pregleda tokom procesa utvrđivanja dozvoljenih prihoda snabdevača, RUE je uzeo u obzir i troškove snabdevanja električnom energijom iz javnog generatora KEK, obzirom da se prihodi i tarife Javnog generatora KEK ne odobravaju od strane RUE-a nakon stupanja na snagu trećeg paketa zakona.   
U nedostatku postizanja sporazuma za snabdevanje električnom energijom između KEK A.D. i KESCO, RUE nije odobrio maksimalno dozvoljene prihode za KESCO za 2017. godinu, ali je odobrio samo tarife na malo, odnosno novu tarifnu strukturu, zasnovano na prosečne tarife odobrene za 2016. godinu. Ovo ne-odobrenje MAR-a za KESCO za 2017. godinu, znači da i neophodna usklađivanja za 2016. godinu nisu primenjena. Da bi se pokrila ova praznina (usklađivanja za 2016. godinu), RUE je 12. maja 2017. godine obavestio KESCO da pored usklađivanja za 2017. godinu, tokom utvrđivanja MAR-a za 2018. godinu biće obuhvaćena i usklađivanja za 2016. godinu.
Komentari za ovaj Konsultativni izveštaj se mogu dostaviti u elektronskom obliku putem e-maila na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili da se dostave u štampanom obliku na sledećoj adresi:

Regulatorni ured za energiju
Odeljenje za tarife i cene
Ul. Dervish Rozhaja br. 12
Priština, 10000, Kosovo

Poslednji datum za komentare za ovaj izveštaj je 27. septembar 2018. godine.
Nakon razmatranja primljenih komentara, RUE će objaviti Konačni izveštaj zajedno sa odgovorima na komentare.

RocketTheme Joomla Templates