Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Regulatorni ured za energiju (RUE) je danas održao konsultativni sastanak sa predstavnicima Kluba kosovskih proizvođača kako bi razgovarali o novim mogućnostima i obavezama koje se pružaju prilikom otvaranja (liberalizacije) tržišta električne energije.

Svrha ovog sastanka je bila da se detaljno razgovara o koracima koji su do sada preduzeti u otvaranju tržišta i da se razjasne radnje koje treba da preduzmu potrošači za ugovaranje električne energije na otvorenom tržištu.

Ovom prilikom, predstavnici RUE su objasnili da nakon stupanja na snagu trećeg zakonodavnog paketa o energiji, RUE ne reguliše cenu proizvodnje/generisanja i cene snabdevanja, osim cena za pružanje univerzalnih usluga. Dok će se tarife za prenos i distribuciju nastaviti prilagođavati s obzirom na to da se ove usluge smatraju uslugama prirodnog monopola. RUE je obavestio predstavnike Kluba proizvođača o mogućnosti koja se pruža svakom potrošaču da izabere svog snabdevača električnom energijom i zakonskim uslovom koji je propisan za deregulaciju cena.

U skladu sa novim zakonima o energiji, pored izmena pravila, procedura i metodologija za pomoć u sprovođenju zakonskih zahteva, RUE je takođe izdao „Vodič za liberalizaciju tržišta električne energije na Kosovu", kojim su definisani načini, uslovi i vreme početka liberalizacije tržišta električne energije na Kosovu.

Do sada su u slobodnom tržištu prešli potrošači koji su priključeni na naponske nivoe od 220 i 110kV. Dok  u nastavku prema Zakonu o električnoj energiji „Pravo na pružanje univerzalne usluge uživaju svi porodični i ne-porodični potrošači sa godišnjim prometom koji ne iznosi više od deset (10) miliona evra, ili ne više od pedeset (50) ) zaposlenih ". Stoga, prema zakonskim odredbama primarnog zakonodavstva i smernicama o liberalizaciji tržišta električne energije, potrošači na naponskom nivou od 35 kV koji ne ispunjavaju kriterijume iz Zakona o električnoj energiji podležu tržišnim uslovima i cenama o snabdevanju električnom energijom najkasnije do 31. marta 2019. godine. Za ostale potrošače biće ponuđena regulisana cena za univerzalnu uslugu električne energije.

Međutim, uprkos zakonskim obavezama, pravo na izbor dobavljača električne energije imaju svi potrošači bez izuzetka. U tu svrhu RUE je već licencirala ukupno 7 dobavljača od kojih potrošači mogu da kupuju svoju energiju.

Predstavnici Kluba proizvođača izrazili su svoje zabrinutosti u vezi sa funkcionisanjem slobodnog tržišta i problemima koje imaju u vezi sa snabdevanjem električnom energijom. Ovom prilikom, RUE je pokušao da razjasni svoju regulatornu i nadzornu ulogu na slobodnom tržištu, kao i obavezu koju nastavlja da ima za brigu o potrošačima čak iu novim okolnostima slobodnog tržišta.  

RocketTheme Joomla Templates