Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Danas, 12. februara 2020. godine, Odbor Regulatornog ureda za energiju je održao svoju prvu sednicu za ovu godinu.

Odbor je na ovoj sednici razmotrio nekoliko zahteva za produženje rokova važenja Konačnih i preliminarnih odobrenja za kompanije koje se nalaze u procesu dobijanja odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije (BRE).

Odbor je na početku razmotrio zahtev Društva “HYDRO – LINE” DOO, za produženje roka važenja Konačnih odobrenja za projekte “HE Albaniku I” i  “HE Albaniku IV” sa kapacitetima od 1.86 i 1.119 MW, a koje će biti izgrađene u opštini Mitrovica. Odbor je nakon razmatranja odlučio da, na osnovu Uredbe o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta energije iz obnovljivih izvora, odobri zahtev i omogući produženje roka za konačna odobrenja za još dvanaest (12) meseci.  

Odbor je takođe odobrio zahtev društva “2 KORRIKU” DOO, za produženje roka važenja konačnog odobrenja za još jednu (1) godinu. Kako bi se omogućila izgradnja proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HE Soponica, sa instaliranim kapacitetom od 1.3 MW u opštini Kačanik.

Na ovoj sednici su takođe razmotreni zahtevi društva “MATKOS GROUP” DOO, za produženje roka važenja konačnih odobrenja za izgradnju hidroelektrana “HE Sharri” i “HE Shtërpce” sa kapacitetom od 6.453 MW i 5.031 MW. Hidroelektrane čija se izgradnja očekuje u opštini Štrpce. Odbor nakon razmatranja dostavljenih dokaza je odlučio da produži rok za ova konačna odobrenja za još dvanaest (12) meseci.

Odbor je takođe odobrio zahtev društva “DINO ENERGY” DOO, za produženje roka za preliminarna odobrenja radi kompletiranja aplikacije za dobijanje konačnog odobrenja, za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane Lepenac 2,  sa instaliranim kapacitetima od 3.3 MW, u opštini Kačanik. Rok za preliminarno odobrenje za ovaj projekat je produžen za još šest (6) meseci, odnosno do 20. juna 2020.

Odbor je na ovoj sednici odobrio i Program usklađenosti Operatera distribucionog sistema (ODS).

Glavni cilj Programa usklađenosti je da tokom pružanja usluga Operatera distribucionog sistema električne energije, obezbedi da zaposleni i uprava ODS poštuju principe objektivnosti, transparentnosti i nediskriminacije, osigurajući ravnopravan i transparentan pristup za sve učesnike na tržištu električne energije.

Odbor je takođe razmotrio i nekoliko zahteva potrošača, kao i druga pitanja koja se odnose na regulisanje sektora i upravljanje Regulatornim uredom za energiju.

Sve odluke Odbora RUE-a objavljuju se na zvaničnoj stranici www.ero-ks.org .

RocketTheme Joomla Templates