Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Saopštenje za štampu

SAOPŠTENJE - 2020 PRVA (I) SEDNICA ODBORA RUE

SAOPŠTENJE - PETA (VII) SEDNICA ODBORA RUE

SAOPŠTENJE - PETA (VI) SEDNICA ODBORA RUE

SAOPŠTENJE - PETA (V) SEDNICA ODBORA RUE

SAOPŠTENJE – CETVRTA  (IV) SEDNICA ODBORA RUE

RUE reaguje na izjave Privredne komore Kosova da “RUE ne želi da sluša žalbe potrošača”

Održana je treća sednica Odbora regulatora za energiju

Javna diskusija - Redovna godišnja prilagođavanja za Maksimalno dozvoljene prihode (MAR) za tarifnu godinu 2019

Odbor RUE-a je na svom drugom sastanku doneo konačnu odluku o sertifikaciji KOSTT-a

RUE raspravlja sa predstavnicima Kluba kosovskih proizvođača otvaranje tržišta i mogućnost izbora dobavljača električne energije

Regulatorni ured za energiju potpisao je sporazum o saradnji sa Poslovnom komorom Kosova

RUE zahteva od KEDS-a i KESCO-a ispunjavanje zakonskih obaveza za redovno snabdevanje električnom energijom

Sertifikacija Operatera prenosnog sistema (OPS – KOSTT)

Odbor RUE -a održao je prvi (I) sastanak za 2018, godinu

ERO traži redovnu napajanje KESCO-a bez smanjenja

ERO raspravlja o energetskoj situaciji u zemlji s predstavnicima KfW-a

Odrzana je sedinica javne za drugi Periodicni Regulatorni Pregled (PRP2)

JAVNA RASPRAVA - Nacrt pravila o šemi podrške i Nacrt pravila o prihodima OPS/OT

Odrzana prva sednica Odbora RUE u 2017, godini

SAOPŠTENJE RUE uz pomoć NARUC-a kreira elektronsku bazu podataka o potrošačima i gradi proaktivan pristup za informisanost i transparentnoste

Saopstenje - XII sednica Odbora RUE

Javna Rasprava o Maksimalno dozvoljenim prihodima GT „Termokos“ A.D. za sezonu 2016/2017

Obaveshtenje za Javna rasprava o Pravilu za određivanje cena toplotne energije

IV-ti Sastanak Odbora RUE – Odobrenje nove podsticajne tarife (Feed-in)

RUE i REE intenziviraju bilateralnu saradnju

Sastanak odbora RUE

Proces razmatranja Tarifa

Uclanjenje Regulatornog Ured za Energiju u CEER

Objavljivanje konsultativnih izveštaja o RTE9

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU Memorandum o Razumevanju Izmedu Regulatornog Ureda za Energiju Kosova (RUE), Nacionalnog Udruzenja Regulatorno‐Komunalnih Komisija (NARUC) i Komisije za Javne Komunalne Delatnosti Pensilvanije (PUC).

Memorandum o Saradnji

Razmatranje tarifa električne energije za 2009 godinu

Javna Seansa O Objavljivanju Izveštaja Monitorisanja O Godišnjem Izveštaju 2005 O Nadgledanju tarifa električne energije za 2006

 

RocketTheme Joomla Templates