Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Odbor RUE

Regulatorom upravlja odbor od pet (5) članova, jedan od njih se bira za predsedavajućeg. Predsedavajućeg i članove odbora imenuje Skupština Republike Kosova.

RocketTheme Joomla Templates