Kalendar

  CP by PSD TO HTML

 

ZRRE-ja drejtohet në pajtim me Kreun 2, të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë. Ajo drejtohet nga pesë anëtarë të Bordit, duke përfshirë kryesuesin e Bordit i cili njëherit është edhe udhëheqës i ZRRE-së. Anëtarët e Bordit përmbushin detyrat dhe obligimet në përputhje me përgjegjësitë që parashihen me Ligjin mbi Rregullatorin e Energjisë.


       


     
 

             

                                                             

                      Arsim Janova, u.d. Kryesues i Bordit           Besim SEJFIJAJ, Anëtar   

          

 

                                                          

                    Izet RUSHITI, Anërat                                         Selman HOTI, Anëtar   

 

 

 

RocketTheme Joomla Templates