Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Grupi Teknik

Odeljenje za toplotnu energiju i prirodni gas

 

Odeljenje za toplotnu energiju i prirodni gas je odgovorno za razmatranje i sprovo_enje strategija, standarda u_inka i drugih operativnih praksi koje se odnose na ove sektore. Ovo odeljenje obavlja monitoring licenciranih preduze_a kroz prikupljanje, analizu i procenu relevantnih podataka I informacija, a tako_e doprinosi i razvoju sistema izveštavanja preduze_a za centralno grejanje fokusiraju_i se na tehni_ko-tehnološke elemente i integraciju podsticajnih mera i ciljeva za efikasnost. Pored toga, sara_uje i sa drugim odeljenjima RUE pružaju_i tehni_ku podršku i ekspertizu u pitanjima koja se odnose na toplotnu energiju i prirodni gas.

RocketTheme Joomla Templates