Kalendar

  CP by PSD TO HTML

GT Termokos

GT Termokos je osnovana u 1970 bgodini, kao kompanija centralnog grejanja. 1974 godine Kompanija "Termokos" Priština je pristupila Stambenom Preduzeću Priština. Godine 1978 ona se odvojila od stambenog Preduzeća (BVI) i počela je sa delovanjem kao nezavisna kompanija grejanja, ali pod nadgledanjem Opštine Prištine. Pre Novembra 2001, Departman Javne Službe UNMIK-a je bio zadužen za nadgledanje Termokosa. Kasnije je osnovana Kosovska Agencija Poverenja (KAP) unutar rezervisanih ovlašćenja UNMIK-a , u čijem okviru je delovao Departman za nadgledanje Javnih preduzeća u ćijem sastavu je bio I Termokos. Osim drugih zadataka, KAP je imala I kompletno nadgledanje delovanja Termokosa, uključujući I procedure nabavki za snabdevanje goriva kao I donacije.  
Od 2006 godine je inkorporisana I od tada deluje kao javna kompanija u G.T. Termokos d.d. U junu 2008 godine je pod nadgledanjem Opštine Priština. G.T Termokos d.d pruža usluge grejanja po ovim regionima Prištine:   
1. Centar
2. Ulpijana
3. Dardanija
4. Sunćani Breg
5. Klinićki Univerzitetski Centar
6. Ulica Kalabrija. Pružanje usluga na sekondarnoj mreži i radovi sa trećim strankama.  
- Intervencija na svim opremama sekondarne mreže.   - Pružanje usluga hemijskoh čišćenja pećnica i razmenjivać toplote  - Pružanje usluga remonta za opremu grejanja ( pećnica, pumpe, ventilator, potpaljivać vatre)


GT Đakovica

Gradska Toplana Đakovica d.d je javna kompanija koja deluje sa grejanjem na oba sektora, komercijalni I domaćinstvo.
Osnovana je u 1981 godini, I najpre je delovala u okviru stambenog SIZ-a I za opštinsko delovanje.  
Od 1983 godine je nezavisna od SIZ-ja i funkcionisala kao društvena kompanija sa istim imenom. Od 1985 godine kompanija je promenila ime I od NPT Gradska Toplana u kompaniji za grejanje, projektiranje i montiranje "INGRO" Đakovica. U 1998 godini je urađena ponovna transformacija vlasništva imovine u društvenu svojinu I njeno ime je Javno Preduzeće za grejanje u Đakovici, gde se imovina prenela na vlasništvu Opštine Đakovica. Nakon 1999 godine, dolaskom UNMIK-a na Kosovu "Gradska Toplana" Đakovica se stavlja u okviru D.SH.P I zatim u KAP – sektor za nergiju sa Nadglednim Odborom kao rukovodilac organa upravljanja. Januar 2006 godine N.P.T “Gradska Toplana” se transformisala u deoničarsko društvo sa nazivom “Gradska Toplana Đakovica” d.d. Đakovica sa Odborom Direktora.  Gradska Toplana " d.d Đakovica mrežu distribucije je podeljena u dva dela:
Stara mreža (Toplana O.Š."Zekeria Rexha")
Nova mreža (Toplana Bolnice)

RocketTheme Joomla Templates