Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Sektor Centralnog Grejanja na Kosovu uključuje četiri kompanije / preduzeća centralnog grejanja koje pokrivaju opštine Prištine, Đakovica, Mitrovice i Zveçana.

Važan razvoj na sektoru centralnog grejanja na Kosovu u smislu kompletiranja pravne i regulativne osnove sektora centralnog grejanja na Kosovu, uavojen je Zakon Br. 03/L-116 za centralno grejanje od strane Skupštine Republike Kosovo datumom 20 novembar 2008. Ovaj zakon određuje uslove i standarde za obavljanje aktivnosti proizvodnje, distribuciji i snabdevanja grejanjem, uslovi delovanja sa novim postrojenjima i objektima centralnog grejanja, organiziranje tržišta grejanja i pristup na mreži distribucije, kao i prava i obaveze subjekata koji deluju prema ovom zakonu. Takođe, Zakon o Javnim Preduzećima usvojen u Junu 2008 godine, je donelo promene što se tiče vlasništva, upravljanju korporacija i nadgledanja. U stvari, ovim zakonom Kompanije centralnog grejanja se klasifikuju kao lokalna Javna Preduzeća sa nadgledanjem dotičnih opština. Prema ovom zakonu, ove kompanije se organizuju kao Deoničarska Društva, gde prava na deonice sprovodi opštinska Komisija deoničara, dok nadgledanje delovanja kompanija se vrši od strane Odbora direktora, koji se bira od opštinske Komisije deoničara. Gradska Toplana “Termokos” d.d. i Gradska Toplana “Đakovica” d.d. deluje kao korporacija, odnosno kao deoničarsko društvo, dok toplane “Termomit” i Zvečan su organizirane kao integrisane poslovne jedinic Mitrovice odnosno Zvečana.

GT Termokos i GT Đakovica još su u procesu sprovođenja korporativnog upravljanja prema poznatim međunarodnim praksama i realizacije ciljeva za uspešno funkcionisanje na komercijalnim osnovama. Uprkos pozitivnim promenama u tom pravcu, ove kompanije još uvek ne funkcionišu kao samo održiva i profitabilna poslovanja, i kao posledica toga još uvek ostaju zavisne od  subvencija konsolidovanog Budžeta Kosova.

Proizvodnja

Proizvodnja grejanja se vrši u gradskim toplanama opremljene sa pećnicima koje pretežno koriste tešku naftu za loženje (mazut) i u manjoj meri lakšu naftu za loženje (dizel), koje se uvozi po cenama na bursama plus “premium” za pokrivanje troškova snabdevaća.   

Distribucija 

Zajednička karakteristika svih sistema centralnog grejanja na Kosovu, je da njihova mreža distribucije sastoji od primarne mreže koje se prostire od tačke snabdevanja u pod stanicama do zadnjih korisnika. Sistem centralnog grejanja u Mitrovici sadrži praktićno dve odvojene mreže distribucije. Glavni deo primarne mreže je povezana sa glavnom toplanom, dok drugi deo je povezan sa toplanom e bolnićkom centru.

RocketTheme Joomla Templates