Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Furnizimi

Furnizimi me energji elektrike

Furnizimi me energji elektrike në Kosovë bëhet përmes Furnizuesvetë  licencuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë në baze të Ligjit Nr. 05/L-084, Ligjit për rregullatorin e Energjisë. Furnizuesi i vetëm publik i menaxhuar nga Kompanitë  Çalik Holding dhe Limak është përgjegjës për furnizim të rregullt me energji elektrike të konsumatorëve të rregulluar. Bazuar në ligjet e reja të energjisë në Kosovë mund të operojnë  furnizues të rinjë të interesuar, dy prej tyre tashmë janë të licencuar.

Furnizuesi blen energjinë nga gjeneratorët vendor, ndërsa në rast të mungesave, importon energji nga tregtarët e energjisë elektrike. Duhet theksuar se çmimi i energjisë nga gjeneratorët vendor është dukshëm më i ulët se çmimi i energjisë se importuar.
N
ë territorin e Kosovës deri tash janë të rexhistruar rreth 537,592 konsumator shtëpiak dhe jo-shtëpiak.
Nga tetori i vitit 2016 konsumatori m
ë i madh i energjisë elektrike Feronikeli ka filluar të furnizohet me çmime të parregulluara.

 

RocketTheme Joomla Templates