Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Shqyrtimet Tarifore për NQ

NQ Termokos, sezoni 2019/2020

 

 

NQ Termokos, sezoni 2018/2019

 1. Vendimi për të Hyrat Maksimale të lejuara për NQ Termokos - sezoni 2018/2019
 2. Vendimi për Tarifat e Energjisë Termike për NQ Termokos – sezoni 2018/2019
 3. Përgjigja e ZRRE -së në komentet e dërguara
 4. Komentet e NQ Termokos për të Hyrave Maksimale të Lejuara - sezoni 2018/2019
 5. Raporti Rregullativ për të Hyrat e lejuara maksimale për NQ Termokos - sezoni 2018/2019
 6. Raporti për Tarifat e Energjisë Termike
 7. Komentet e NQ Termokos për të Hyrat maksimale të lejuara
 8. Komentet e INDEP per te Hyrat maksimale te lejuara

NQ Gjakova, sezoni 2018/2019

 1. Vendimi për Tarifat e Energjisë Termike - NQ Gjakova, sezoni 2018 /2019
 2. Shkresa nga NQ Gjakova

NQ Termokos, sezoni 2016/2017

 1. Vendimi për të Hyrat Maksimale për NQ Termokos - sezoni 2016/2017
 2. Vendimi për Tarifat e energjisë termike për NQ Termokos – sezoni 2016/2017
 3. Përgjigja e ZRRE -së në komentet e Kosnultimit Publik të NQ Termokos
 4. Komentet e NQ Termokos në Raportin për Konsultim Publik: Vlerësimet Preliminare për Përcaktimin e të Hyrave Maksimale të Lejuara për NQ Termokos - sezoni 2016 / 2017
 5. Raporti për Konsultim Publik: Vlerësimet Preliminare për Percaktimin e të Hyrave Maksimale të Lejuara për NQ Termokos - sezoni 2016/2017
 6. Komentet e ZRRE -së në Aplikacionin Fillestar të NQ Termokos
 7. Aplikacioni i NQ Termokos për Tarifat e sezonit 2016/2017

NQ Gjakova, sezoni 2016/2017

 1. Shkresa nga NQ Gjakova
 2. Vendimi për Tarifat e energjisë termike për NQ Gjakova – sezoni 2016/2017
RocketTheme Joomla Templates