Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Odbor  Regulatornog ureda za energiju (RUE), je juče 18. juna 2019. godine, predstavio Izveštaj o radu za 2018. godinu, pred Parlamentarnom komisijom za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj.
U ime Odbora RUE, Godišnji izveštaj 2018, predstavio je g. Arsim Janova, vršilac dužnosti predsedavajućeg Odbora.
G. Janova je objasnio članovima komisije da su tokom 2018. godine, pored brojnih izazova koje ima energetski sektor u zemlji, ostvareni i uspesi. Jedan od njih je usvajanje od strane RUE 4 pravila, 6 kodova i 2 procedura koje se odnose ne energetski sektor. Isto tako je izveštavano da su licencirane 4 kompanije za obavljanje aktivnosti snabdevanja, dok su za licencu nakon izgradnje kapaciteta preko procedure odobrenja, aplicirale 4 preduzeća. Jedna od ovih preduzeća je dobila licencu na dugoročan rok, dok su ostale tri u procesu procene.  
Što se tiče procesa Odobrenja za izgradnju novih kapaciteta energije, tokom 2018. godine, RUE je izdao 6 konačnih odobrenja i 13 preliminarnih odobrenja za izgradnju novih kapaciteta za proizvodnju električne energije pomoću obnovljivih izvora energije. S druge strane, za konačno odobrenje u toku su 3 projekata iz vodenih resursa sa kapacitetom 11.3 MW i 3 projekata iz vetra sa kapacitetom 103.5 MW.  
RUE je takođe izvestio o procesu stalnog praćenja aktivnosti i energetskom sektoru, za koje su članovi komisije zatražili da im se dostavljaju izveštaji o praćenju.
U funkciji liberalizacije tržišta električne energije, u septembru 2018. godine, Odbor je doneo preliminarnu odluku za sertifikaciju KOSTT-a. Putem ove sertifikacije, Regulator potvrđuje da ima dovoljne raspodele kontrole nad OPS u odnosu na proizvodnju i snabdevanje i da je KOSTT kao energetsko preduzeće u skladu sa odredbama razdvajanja, kao što je propisano EU Direktivom o energiji i kosovskim Zakonom o električnoj energiji. Sertifikacija KOSTT-a potvrđuje potpuno funkcionisanje ovog preduzeća u skladu sa EU Direktivama o energiji, unutar teritorije Republike Kosovo. Isto tako tržište energije na Kosovu će učiniti verodostojnim za strane investitore koji su zainteresovani da investiraju u našoj zemlji. U ovom pogledu, prema vodiču iz 2017. godine, RUE je odlučio za otvaranje veleprodajnog tržišta, počev od proizvodnje, i zatim postepeno i liberalizaciju maloprodajnog tržišta, usklađujući ih sa uslovima energetskog sektora na Kosovu. Deregulacija cena energije KEK-a urađena je na početku 2017. godine. Isto tako otvaranje tržišta električne energije je počela na početku 2017. godine, izlaskom potrošača naponskog nivoa 220kV i 110kV na tržište sa neregulisanim cenama za snabdevanje električnom energijom, koji čine oko 8% potražnje za energijom. Dok za priključene potrošače na niskim nivoima napona, RUE je izvestio da ima zastoja u procesu otvaranja tržišta, s obzirom da, licencirani snabdevači, osim snabdevača univerzalnom uslugom, nisu počeli da obavljaju svoje funkcije.
Što se tiče regulisanja cena, tokom 2018. godine Regulator je završio „Drugo regulativno razmatranje“ za regulativni period 1. april 2018 – 31. mart 2023, za utvrđivanje Maksimalno odobrenih prihoda za Korisnike licence: Operatera prenosnog sistema i Operatera sistema tržišta (OPS/OT), Operatera distributivnog sistema (ODS-KEDS) i za jednogodišnji period Snabdevača univerzalnom uslugom (SUU KESCO), kao i za Korisnike licence u sektoru toplotne energije. U ovom višegodišnjem razmatranju tarifa, Regulator je analizirao podatke od pet prethodnih godina (2013-2017) i projekciju za pet naredne godine (2018-2022).  
U okviru zaštite potrošača, tokom perioda januar – decembar 2018, Regulator je rešio 223 žalbe potrošača, gde su obuhvaćene i žalbe koje su vraćene na razmatranje snabdevaču i operateru distributivnog sistema. Od ukupnog broja rešavanih žalbi, za 136 od njih je odlučeno u korist potrošača, ili izraženo u procentima 61.26%, dok su 86 žalbi potrošača ili 38.74% odbijene kao neosnovane.
Prema podacima RUE proizvodnja električne energije u 2018. godini bila je 5,311 GWh, od kojih su 5,008 GWh iz termoelektrana , dok su HE i drugi OIE proizveli 303 GWh, što beleži je blagi rast u odnosu na proizvodnju u 2017. godini.
Što se tiče sektora toplotne energije, tokom 2018. godine, RUE je izvestio da je stanje uglavnom nepromenjeno. Projekat kogeneracije u GT Termokos dao je dobre rezultate povećajući kvalitet grejanja za potrošače koji su priključeni u mreži, dok projekat kogeneracije u GT Đakova  je u procesu realizacije. Proizvodnja toplotne energije u 2018. godini u GT Termokos bila je 224 GWhTh dok u GT Đakovica 8,8 GWhTh Potrošnja toplotne energije u 2018. godini u GT Termokos bila je 197 GWhTh  a u GT Đakovica 6.6 GWhTh.

RUE će dostaviti komisiji i posebne izveštaje o praćenju preduzeća kao i dodatna objašnjenja koja su zatražili poslanici.

RocketTheme Joomla Templates