Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Tenderi

Priština, 30. septembar 2019.


REGULATORNI URED ZA ENERGIJU
Poziva za izražavanje interesa
Za iznajmljivanje objekta


Pozivaju se svi zainteresovani za podnošenje ponuda za izdavanje u zakup poslovnih objekata, kao u nastavku:


•    Svi zainteresovani mogu izražavati njihov interes dostavom ponuda u zapečaćenoj koverti u RUE, Administrativna jedinica, ul: Dervish Rozhaja, br. 12. Priština, u roku od 30. septembra do 15. oktobra 2019. godine.

•    Sve pristigle ponude nakon ovog datuma, neće biti razmatrane od komisije za procenu, i smatraće se nevažeće.

•    Ponuda treba da bude dostavljena zajedno sa potrebnom dokumentacijom o vlasništvu, dodatnom dokumentacijom prema tehničkim specifikacijama i kratku prezentaciju objekta ponuđenog za iznajmljivanje sa odgovarajućim fotografijama a takođe i sa ponuđenim cenama za mesečni zakup objekta.

•    Dostavljena dokumentacija treba da bude potpisana od vlasnika objekta ili ovlašćenog lica, u ovom slučaju treba priložiti i odgovarajuće ovlašćenje.

•    Uspešnom ponuđaču biće ponuđen zakup u roku od dve (2) godine uz mogućnost produženja rok na još dve (2) godine pod uslovom obostranog dogovora.

•    Tehnička specifikacija za uslove koje treba ispunjavati objekat može se zatražiti putem elektronske adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ose ili na adresi: Regulatorni ured za energiju, Administrativna jedinica, Ulica „Dervish Rozhaja“, br. 12, Priština.

•    RUE zadržava pravo da zatraži i dodatne informacije i dokumenta od ponuđača koji izražavaju njihov interes.

RocketTheme Joomla Templates