Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Priština, 30. septembar 2019.


REGULATORNI URED ZA ENERGIJU
Poziva za izražavanje interesa
Za iznajmljivanje objekta


Pozivaju se svi zainteresovani za podnošenje ponuda za izdavanje u zakup poslovnih objekata, kao u nastavku:


•    Svi zainteresovani mogu izražavati njihov interes dostavom ponuda u zapečaćenoj koverti u RUE, Administrativna jedinica, ul: Dervish Rozhaja, br. 12. Priština, u roku od 30. septembra do 15. oktobra 2019. godine.

•    Sve pristigle ponude nakon ovog datuma, neće biti razmatrane od komisije za procenu, i smatraće se nevažeće.

•    Ponuda treba da bude dostavljena zajedno sa potrebnom dokumentacijom o vlasništvu, dodatnom dokumentacijom prema tehničkim specifikacijama i kratku prezentaciju objekta ponuđenog za iznajmljivanje sa odgovarajućim fotografijama a takođe i sa ponuđenim cenama za mesečni zakup objekta.

•    Dostavljena dokumentacija treba da bude potpisana od vlasnika objekta ili ovlašćenog lica, u ovom slučaju treba priložiti i odgovarajuće ovlašćenje.

•    Uspešnom ponuđaču biće ponuđen zakup u roku od dve (2) godine uz mogućnost produženja rok na još dve (2) godine pod uslovom obostranog dogovora.

•    Tehnička specifikacija za uslove koje treba ispunjavati objekat može se zatražiti putem elektronske adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ose ili na adresi: Regulatorni ured za energiju, Administrativna jedinica, Ulica „Dervish Rozhaja“, br. 12, Priština.

•    RUE zadržava pravo da zatraži i dodatne informacije i dokumenta od ponuđača koji izražavaju njihov interes.

RocketTheme Joomla Templates