Skip to main content
 • Seanca e Bordit te ZRRE
  Eshtë mbajtur seanca e nëntë (IX) e Bordit të ZRRE

  Sot, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), ka mbajtur sot seancën e tij të nëntë (IX) me radhë për këtë vit.

  Në këtë seancë, pas shqyrtimit, Bordi i ZRRE ka marrë vendim që t’i lëshojë ndërmarrjes SOWI KOSOVO L.L.C licencën për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë, nga Parku me Erë “SELAC 3”,  në kapacitet prej 34.47 MW në lokacionin ZK Selac të komunës së Mitrovicës.

 • Seanca e ardheshme e Bordit
  Sot do të mbahet seanca e nëntë (IX) e Bordit të ZRRE për këtë vit

  Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji sot do të mbajë seancën e tij të nëntë (IX) me radhë për këtë vit.  Seanca do të mbahet prej orës 14:00, në zyrat e ZRRE.

  Seanca e Bordit përveç që është e hapur për publikun, po ashtu do të transmetohet drejtpërdrejt përmes profilit në facebook dhe pas seancës, mediat dhe publiku, do të informohen me vendimet e Bordit gjithashtu edhe nëpërmjet komunikatës dhe vendimeve formale që do të bëhen publike në faqen zyrtare të ZRRE www.ero-ks.org .

 • Shqyrtimi i jashtezakonshem
  NJOFTIM për hapjen e Shqyrtimit të Jashtëzakonshëm të të Hyrave të Lejuara Maksimale për OSSH, OST dhe FSHU

  Zyra e Rregullatorit për Energji ka pranuar nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) dhe Furnizuesi Universal për Energji Elektrike (KESCO) kërkesën për shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifave të energjisë elektrike, për të reflektuar çmimet e ngritura të importit si pasojë e krizës globale të çmimeve të energjisë.

 • Seanca e VIII 2021
  Është mbajtur seanca e tetë (VIII) e Bordit të ZRRE

  Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), ka mbajtur sot seancën e tij të VIII-të me radhë për këtë vit.

  Në këtë seancë, Bordi i ZRRE pas shqyrtimit ka marrë vendim që t’i lëshojë Licencën për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë, nga Parku me Erë “SELAC 2”, ndërmarrjes SOWI KOSOVO L.L.C,  në kapacitet prej 34.47 MW.

 • shpallje
  NJOFTIM - PËR ANULIMIN E TENDERIT PËR ZGJEDHJEN E FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT

  Zyra e Rregullatorit për Energjinë, njofton se është anuluar Tenderi për Zgjedhjen e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit.

  Me Vendimin nr.V_1417/21 të datës 04.10.2021 ZRRE ka vendosur të shpallë Tenderin të cilin me datës 12.10.2021, përmes faqes elektronike e ka bërë publik sëbashku me dosjen e Tenderit për Zgjedhjen e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit (FMF).