Skip to main content
 • Seanca e X e Bordit të ZRRE për vitin 2020
  Është mbajtur seanca e dhjetë, për vitin 2020, e Bordit të Rregullatorit për Energji

  Bordi i Rregullatorit për Energji, në seancën e mbajtur sot, të dhjetën me radhë për këtë vit ka miratuar kërkesën e Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Operatorit të Tregut  (KOSTT) për caktimin/ose transferimin e të drejtave dhe detyrimeve tek ALPEX për organizimin e tregut të energjisë elektrike një ditë përpara dhe gjatë ditës në territorin e Republikës së Kosovës.

 • NJOFTIM PER SEANCEN E X 2020
  Njoftim për seancën e X të Bordit të ZRRE

  Bordi i Rregullatorit për Energji ka paraparë të mbajë seancën e dhjetë (X) me radhë për këtë vit.

  Seanca mbahet të enjten, me 10 dhjetor 2020, duke filluar nga ora 09:00, në zyrat e ZRRE.

  Për shkak të situatës pandemike dhe masave për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19, seanca do të mbahet pa prezencën e mediave dhe publikut.

 • Seanca e IX e Bordit per vitin 2020
  SEANCA E IX PËR KËTË VIT, E BORDIT TË RREGULLATORIT PËR ENERGJI

  Sot , me 12 nëntor 2020, Bordi i Rregullatorit për Energji,  ka mbajtur seancën e nëntë (IX) me radhë për këtë vit.  

  Në këtë seancë janë miratuar kërkesat e Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (KOSST) lidhur me Procedurat për Shkëmbimin dhe Aktivizimin e Rezervave për Balancim të zonave rregulluese Kosovë - Shqipëri dhe Alokim të Kapaciteteve interkonektive, si dhe  Rregullat e Ankandit për alokimin e kapaciteteve në Zyrën e Ankandit të koordinuar në Evropën Jug-lindore.

 • Konsultim Publik
  Konsultim Publik - Plani Zhvillimor i Transmetimit (PZHT) 2021-2030

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për konsultim Planin Zhvillimor të Transmetimit (PZHT) 2021-2030. Ky plan paraqet planifikimin e zhvillimit të rrjetit transmetues të Kosovës për 10 vitet e ardhshme.

 • Ndryshim i rendit te dites
  Njoftim për ndryshimin e rendit të ditës të seances së IX të Bordit të ZRRE

  Zyra e e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se Rendi i ditës, i paraparë për seancën e ardhëshme të Bordit të ZRRE, që do të mbahet nesër me 12 nëntor 2020, është ndryshuar me shtimin edhe të dy pikave të reja.

  Rendi i ditës i ndryshuar