Skip to main content
 • Njoftimi për seancën e VI
  Njoftimi për seancën e VI të Bordit të ZRRE

  Rregullatori për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se seanca e ardhshme e Bordit të ZRRE, e gjashta (VI) me radhë për këtë vit, është paraparë të mbahet të enjten me 27 gusht 2020, prej orës 9:30, në zyrat e ZRRE.
  Për shkak të situatës pandemike dhe masave për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19, seanca do të mbahet pa prezencën e mediave.

  Pas seancës, mediat dhe publiku do të informohen me vendimet e Bordit të ZRRE nëpërmjet komunikatës që do publikohet.

  ZRRE falënderon të gjitha palët për mirëkuptim.

   

 • Seanca
  Të premten, me 3 korrik 2020 , Bordi i ZRRE do të mbajë Seancën e tij të V

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se seanca e ardhshme e Bordit të ZRRE, e pesta (V) me radhë për këtë vit, është paraparë të mbahet të premten me 3 korrik 2020, prej orës 10:00, në zyrat e ZRRE.

  Për shkak të situatës pandemike dhe masave për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19, seanca do të mbahet pa prezencën e mediave.

  Pas seancës, mediat dhe publiku do të informohen me vendimet e Bordit të ZRRE nëpërmjet komunikatës që do publikohet.

  ZRRE falënderon të gjitha palët për mirëkuptim.

 • Njoftimi për Seance
  Seanca e IV e Bordit të ZRRE për vitin 2020

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët se seanca e ardhshme e Bordit të ZRRE, e katërta (IV) me radhë për këtë vit, është paraparë të mbahet të martën, me 23 qershor 2020, prej orës 9:30, në zyrat e ZRRE.

 • zrre
  Diskutim Publik -Amandamentimi i “Rregulla dhe Metodologjia për përgatitjen e Bilanceve të Energjisë Elektrike dhe Termike”

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), njofton të gjitha palët e interesuara se ka vendosur në diskutim Publik amandamentimin e  “Rregulla dhe Metodologjia për përgatitjen e Bilanceve të Energjisë Elektrike dhe Termike”

  Qëllimi i kësaj rregulle është që të përcaktojë parimet, procedurat dhe metodologjitë për përgatitjen e Bilanceve të Energjisë Elektrike dhe Energjisë Termike. 

 • Konsultime publike
  Përshtatjet e Rregullta Vjetore për MAR-et e operatorëve të rregulluar

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara, se aktualisht është në process të Përshtatjeve të Rregullta Vjetore për të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) që do të mbulohen nga Operatorët e Rregulluar në sektorin e energjisë elektrike.