Skip to main content
 • Lajmrim
  Njoftim për Anulim të konkursit

  Zyra e Rregullatorit për Energji anulon konkursin për pozitën Analist për Energji Termike, të publikuar me datën 08 tetor 2020, për shkak të tejkalimit të afeteve ligjore të përfundimit të procesit të punësimit.

  Zyra e Rregullatorit për Energji i falënderon të gjithë kandidatët për interesimin e tyre për të qenë pjesë e ZRRE-së, dhe i inkurajon që të aplikojnë sërish.

  Njoftimi

 • seanca e pare 2021
  Është mbajtur seanca e parë për këtë vit e Bordit të ZRRE

  Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), me 2 shtator 2021, ka mbajtur seancën e tij të parë (I) për këtë vit.

  Pjesë e shqyrtimit nga Bordi kanë qenë mbi shtatëdhjetë (70) pika prej të cilave, pas shqyrtimit, janë licencuar shtatë (7) furnizues me shumicë/tregtim dhe një furnizues për furnizim me energji elektrike me pakicë.

 • Konsultim publik
  KONSULTIM  PUBLIK - Metodologjia për vlerësimin NTC në linjat interkonektive të Kosovës

  Zyra e Rregullatorit për Energji ka publikuar për konsultim Metodologjinë për vlerësimin e Kapacitetit Neto të Transmisionit (NTC/ Net Transfer Capacity) në linjat interkonektive të Kosovës ( Kosovë- Serbi, Kosovë-Maqedoni, Kosovë- Shqipëri dhe Kosovë- Mali i Zi).

  Ky dokument i referohet kalkulimit të kapacitetit të transmetimit për kushtet e importit apo eksportit nga linjat interkonektive te Kosovës.

 • konsultim publik
  KONSULTIM  PUBLIK - Propozimet e TSO-ve të EK për rregullat e përbashkëta të barazimit përfundimtar për shkëmbimet e qëllimshme dhe ato të paqëllimshme të energjisë

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), njofton të gjitha palët e interesuara se ka vendosur në konsultim publik Propozimet e Operatorëve të Transmisionit të Evropës Kontinentale (OST të EK ) për Rregullat e përbashkëta të barazimit përfundimtar për shkëmbimet e qëllimshme dhe ato të paqëllimshme të energjisë si rezultat i procesit të rregullimit stabilizues të frekuencës dhe periodës së ndryshimit.

 • Seanca e ardheshme e Bordit te ZRRE
  Bordi i ZRRE do të mbajë seancën e parë për këtë vit

  Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), pas funksionalizimit të tij me emërimet, nga Kuvendi i Kosovës, të Kryesuesit dhe dy anëtarëve të rinj, ka paraparë të mbajë seancën e parë (I) me radhë për këtë vit. Seanca do të mbahet të enjten, me 2 shtator 2021, prej orës 10:00, në zyrat e ZRRE.