Skip to main content
 • Raport konsultative per strukturen tarifore
  KOMUNIKATË

  Publikimi i Raportit Konsultativ i Shqyrtimit të Jashtëzakonshëm të Tarifave të Energjisë Elektrike

   

 • Është mbajtur seanca e parë (I) e Bordit të ZRRE
  Është mbajtur seanca e parë (I) e Bordit të ZRRE

  Sot, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), ka mbajtur seancën e tij të parë (I) për këtë vit.

  Në këtë seancë, pas shqyrtimit, Bordi i ZRRE ka marrë vendim për vlerat e  parametrave të cilët ndikojnë drejtpërdrejt në përcaktimin e Të Hyrave të Lejuara të Furnizuesit me Shërbim Universal (FSHU) për periudhë periudhën 2022 -  2024. Këto parametra përfshijnë Shpenzimet Operative, Faktori Efikasitetit, Jetëgjatësia e aseteve, Borxhi i Keq, Marzha me pakicë dhe Faktori Ndarës i Jobalanceve.

 • Lajmërim për mbajtjen e seancës së parë (I) të Bordit të ZRRE
  Lajmërim për mbajtjen e seancës së parë (I) të Bordit të ZRRE

  Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji  do të mbajë seancën e tij të parë (I) për këtë vit.  Seanca do të mbahet me datë 14 janar 2022 prej orës 10:00, në zyrat e ZRRE.

 • Anulim i shprehjes së interesit Për marrje të një objekti me qira
  Anulim i shprehjes së interesit për marrje të një objekti me qira
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                     Prishtinë, 17 dhjetor 2020