Skip to main content
28.06.2024

Mbledhja e tetë (VIII) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2024

Ju informojmë se me datë 01.07.2024, në ora 13:30, Bordi i ZRRE-së do te mbajë mbledhjen e tetë me radhë sipas rendit të ditës.

 

RENDI I DITËS