Skip to main content
Njoftimi për Seance

Seanca e IV e Bordit të ZRRE për vitin 2020

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët se seanca e ardhshme e Bordit të ZRRE, e katërta (IV) me radhë për këtë vit, është paraparë të mbahet të martën, me 23 qershor 2020, prej orës 9:30, në zyrat e ZRRE.

Për shkak të situatës pandemike dhe masave për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19, seanca do të mbahet pa prezencën e mediave.

 

Pas seancës, mediat dhe publiku do të informohen me vendimet e Bordit të ZRRE nëpërmjet komunikatës që do publikohet.

 

ZRRE falënderon të gjitha palët për mirëkuptim.

 

Rendi i Ditës