Skip to main content
Lajmërim për mbajtjen e seancës së parë (I) të Bordit të ZRRE

Lajmërim për mbajtjen e seancës së parë (I) të Bordit të ZRRE

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji  do të mbajë seancën e tij të parë (I) për këtë vit.  Seanca do të mbahet me datë 14 janar 2022 prej orës 10:00, në zyrat e ZRRE.

Seanca e Bordit përveç që është e hapur për publikun, po ashtu do të transmetohet drejtpërdrejt përmes profilit në facebook.  Mediat dhe publiku, do të informohen me vendimet e Bordit gjithashtu edhe nëpërmjet komunikatës dhe vendimeve formale që do të bëhen publike në faqen zyrtare të ZRRE-së www.ero-ks.org.

RENDI I DITES