Skip to main content

Përbërja e Bordit

Ymer Fejzullahu

Ymer Fejzullahu

Kryesues i Bordit

Lutfije Dervishi

Lutfije Dervishi

Anëtare e Bordit

Gani Buçaj

Gani Buçaj

Anëtar i Bordit

Arta Qorolli Isufi

Arta Qorolli Isufi

Anëtare e Bordit

Adnan Preniqi

Adnan Preniqi

Anëtar i Bordit