Skip to main content
 • 28.12.2023
  SAOPŠTENJE

  Dana 28. decembra 2023., Odbor Regulatornog ureda za energiju (RUE) održao je svoju četrnaestu sednicu (XIV) za ovu godinu.

  Na ovoj sednici usvojen je predlog za određivanje Maksimalne fiksne cene. Odluka Odbora RUE-a bazirana je na proceni Nivelisanog troška energije (LCOE), kao i na proceni tržišta fotonaponske energije, Odbor je postavio maksimalnu cenu na nivou od 75 €/MWh, kako bi obezbedio interesovanje i dovoljnu konkurenciju za solarnu aukciju od 100 MW.

 • 15.08.2023
  Obaveštenje!

  Danas, dana 14. novembra 2023., u Atini Grčke, uz podršku USAID-a i NARUC-a, Predsedavajući odbora RUE-a zajedno sa Predsedavajućim regulatornih odbora Albanije, Grčke, Severne Makedonije, izvršnim direktorima Operatora sistema prenosa (OSP-a) i Berzama električne energije (PX-a) odgovarajućih zemalja, potpisali su Memorandum o razumevanju u vezi sa projektom Unije tržišta.

 • 31.10.2023
  SAOPŠTENJE

  Jedanaesta (XI) sednica Odbora RUE-a

   

  Odbor Regulatornog ureda za energiju (RUE) održao je danas 31. oktobra 2023. godine, jedanaestu po redu sednicu za ovu godinu.

 • 27.10.2023
  Jedanaesti sastanak (KSI) Odbora RUE za 2023. godinu

  Obaveštavamo vas da će 31.10. 2023. godine, u 10:00 časova, Odbor RUE će održati svoj dvanaesti uzastopni sastanak prema dnevnom redu.

   

  DNEVNI RED

 • 22.09.2023
  Obaveštenje!

  Regulatorna kancelarija za energetiku (RUE) obaveštava sve zainteresovane da je objavila na javnu raspravu Nacrt Izveštaja o dozvoljenim prihodima NK Termokos za sezonu 2023/24.

   RUE poziva sve zainteresovane strane da daju svoj doprinos putem komentara do utorka, 2. oktobra 2023. godine u 16:00 časova, na e-mail adresu info@ero‐ks.org ili na poštansku adresu Rr. Bekim Fehmiu, sprat 2, 10000 Priština, Kosovo.