Skip to main content
 • 12.01.2022
  Javna rasprava_Godišnji bilans električne energije 2023

  Regulatorni ured za energiju (RUE) obaveštava sve zainteresovane strane da je nacrt Godišnjeg bilansa električne energije za 2023. godinu stavljen na javnu raspravu.

 • 25.11.2022
  SAOPŠTENJE

  U okviru usvajanja Pravila tržišta električne energije koja će služiti funkcionisanju berze električne energije u Albaniji i na Kosovu, Ured Regulatora za energetiku dočekalo je danas predstavnike Kosovskog regulatora (RUE) koji su održali zajedničku javnu sednicu sa zainteresovanim stranama obe zemlje, među kojima možemo pomenuti AAES, AK, FTL, KOSTT, KURUM, KEŠ, KESCO.

 • 16.11.2022
  SAOPŠTENJE

  Trinaesta (XIII) sednica Odbora RUE-a

  Regulatorni Odbor za energetiku (RUE) je na svojoj trinaestoj (XIII) sednici za ovu godinu, održanoj danas 16. novembra 2022. godine, razmotrio i usvojio Pravilo o postupku ovlašćenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta.

 • 02.11.2022
  Nacrt Sopstvenih pravila – potrošači sa obnovljivim resursima za javne konsultacije

  Regulatorni ured za energiju (RUE) obaveštava sve zainteresovane strane da je u skladu sa nadležnostima i obavezama utvrđenim Zakonom o energetskom regulatoru, stavio na javne konsultacije na zvaničnoj internet adresi RUE-a www.ero-ks.org.

  NACRT SOPSTVENIH PRAVILA – POTROŠAČI SA OBNOVLJIVIM RESURSIMA

 • 09.11.2022
  Trinaesta (XIII) sednica Odbora RUE-a za 2022. godinu

   

  Obaveštavamo vas da će se 14.11.2022 u 10:00 časova održati trinaesta (XIII) sednica Odbora RUE, prema sledećem dnevnom redu: