Skip to main content
 • 05.09.2022
  SAOPŠTENJE

  Jedanaesta sednica (XI) Odbora RUE

   

  Na jedanaestoj sednici Odbora Regulatornog Ureda za Energiju, danas dana 05.09.2022, razmotreni i usvojeni su od Odbora RUE-a 17 zahteva za davanje ovlašćenja za izgradnju solarnih panela za samo-potrošnju sa instaliranim kapacitetom od 678 kW.

  Danas, na ovoj sednici Odbor je razmatrao takođe i neke žalbe potrošača, kao i druga pitanja koja se odnose na upravljanje Regulatornog Ureda za Energiju.

 • 12.08.2022
  SAOPŠTENJE

  Snabdevač Univerzalnih Usluga (SUU) je 12. avgusta 2022. dosledio Regulatornom Uredu za Energiju (RUE) predlog o naknadama za električnu energiju za potrošače koji se snabdevaju pod uslovima univerzalne usluge (regulisani potrošači). Ovaj predlog dolazi kao rezultat zahteva za vanredno razmatranje Maksimalno Dozvoljenih Prihoda od strane SUU-a.

  RUE razmatra opravdanost predloga SUU i narednih dana će obavestiti javnost o radnjama koje će preduzeti regulator.

 • 07.07.2022
  OBAVEŠTENJE

  Odbor Regulatornog ureda za energiju RUE ugostio je predstavnike KMI Korporativnog Milenijumskog izazova.

   

 • 22.06.2022
  Deveto (IX) Zasedanje Odbora RUE za 2022 godinu

  Obaveštavamo vas da će se u petak, 24.06.2022.godine, u 13:00 časova, održati deveta (IX) sednica Odbora RUE, po ovom dnevnom redu:

  Dnevni red