Skip to main content

Kontakt

Zyra e Rregullatorit për Energji
Ulica: Bekim Fehmiu (Bivša zgrada Fazita), 2 sprat
Prishtinë 1000, Kosovë
Tel: +383 (0) 38 247 615
Fax: +383 (0) 38 247 620
Email: info@ero-ks.org
Web: www.ero-ks.org

Për Konsumatorë:

Tel: +383 (38) 247 615 lok. 116
Fax: +383 (0) 38 247 620
Email: ankesa.dmk@ero-ks.org

Për çështje Ligjore dhe Licencim:

Tel: +383 (38) 247 615 lok. 114, 118, 117
Fax: +383 (0) 38 247 620
Email: legal-licensing@ero-ks.org

Për çështje Ligjore dhe BRE/Autorizim/Tenderim:

Tel: +383 (38) 247 615 lok. 114, 117, 118
Fax: +383 (0) 38 247 620
Email: legal-licensing@ero-ks.org