Skip to main content
15.08.2023

Obaveštenje!

Danas, dana 14. novembra 2023., u Atini Grčke, uz podršku USAID-a i NARUC-a, Predsedavajući odbora RUE-a zajedno sa Predsedavajućim regulatornih odbora Albanije, Grčke, Severne Makedonije, izvršnim direktorima Operatora sistema prenosa (OSP-a) i Berzama električne energije (PX-a) odgovarajućih zemalja, potpisali su Memorandum o razumevanju u vezi sa projektom Unije tržišta.

Ovaj Memorandum razumevanja o Uniji tržišta električne energije jugoistočne Evrope između respektivnih zemalja stvara zakonski i regulatorni okvir za saradnju da bi se unapredila integracija pan-evropskog tržišta električne energije. Integracija regionalnog tržišta električne energije odgovarajućih zemalja će poboljšati bezbednost snabdevanja, konkurenciju, transparentnost i ispuniti obaveze koje kao država imamo u odnosu na pan-evropsko tržište. U Memorandumu o razumevanju utvrđeni su zadaci sprovodljivih struktura odgovarajućih institucija koje će nadgledati opšti napredak i promovisati razvoj i uspešno sprovođenje tržišne unije dana unapred između tržišta električne energije Albanije, Grčke, Severne Makedonije i Kosova.

U skladu sa Memorandumom o razumevanju, osnivana je Grupa za implementaciju za uniju tržišta električne energije. Sa apsolutnom većinom glasova, Predsedavajući Odbora Regulatornog ureda za energiju, g. Ymer Fejzullahu, izabran je za Predsedavajućeg Grupe za implementaciju unije tržišta električne energije. Grupa za implementaciju unije tržišta električne energije sastoji se od Predsedavajućih odbora regulatora respektivnih zemalja.