Skip to main content
31.10.2023

SAOPŠTENJE

Jedanaesta (XI) sednica Odbora RUE-a

 

Odbor Regulatornog ureda za energiju (RUE) održao je danas 31. oktobra 2023. godine, jedanaestu po redu sednicu za ovu godinu.

Na ovoj sednici Odbor je doneo odluku o odobrenju Tržišnog modela i Tržišnih pravila. Tržišni model, koji je odobrio Odbor, zasnovan je na tržištima organizovanim u različitim vremenskim rokovima, kao što su naredna tržišta, tržišta za dan unapred, tržišta unutar dana i balansna tržišta. Tržišni model sadrži nove platforme za trgovanje (ALPEX PX) za podsticanje obnovljivih izvora energije na tržište po nižim troškovima i za rast trgovanja na ALPEX-u. Dok, Tržišna pravila koja je odobrio Odbor opisuju način kako strane mogu da trguju jedna sa drugom i način kako ove strane treba da komuniciraju sa OPS-om, u cilju upravljanja fizičkim balansom sistema.

Isto tako, Odbor je na ovoj sednici usvojio tehničke kriterijume za priključenje samopotrošača sa obnovljivim izvorima na distributivnu mrežu, i takođe je izdao dva odobrenja za izgradnju solarnih projekata.

Na ovoj sednici, Odbor je razmotrio obaveštenje za Komisiju za državnu pomoć za primenu Pravila br. 03/2023 o samopotrošačima sa obnovljivim izvorima iz Regulatornog ureda za energiju.

Odbor je takođe razmotrio nekoliko žalbi potrošača i druga pitanja koje se odnose na funkcionisanje sektora, kao i Regulatornog ureda za energiju.

Sve odluke Odbora RUE-a biće objavljene na zvaničnoj interneti stranici RUE-a www.ero-ks.org .