Skip to main content
28.12.2023

SAOPŠTENJE

Dana 28. decembra 2023., Odbor Regulatornog ureda za energiju (RUE) održao je svoju četrnaestu sednicu (XIV) za ovu godinu.

Na ovoj sednici usvojen je predlog za određivanje Maksimalne fiksne cene. Odluka Odbora RUE-a bazirana je na proceni Nivelisanog troška energije (LCOE), kao i na proceni tržišta fotonaponske energije, Odbor je postavio maksimalnu cenu na nivou od 75 €/MWh, kako bi obezbedio interesovanje i dovoljnu konkurenciju za solarnu aukciju od 100 MW.

Na ovoj sednici su razmotreni i usvojeni desetogodišnji (10) i petogodišnji (5) razvojni planovi za Operatora sistema prenosa i desetogodišnji (10) Razvojni plan Operatora sistema distribucije.

Na ovoj sednici, Odbor je razmotrio i usvojio 13 zahteva za davanje ovlašćenja za izgradnju solarnih panela za samo-proizvodne potrošače (prosumator) sa ukupno 271 kW, kao i licencirao je Društvo Infinit Power Solution za vršenje aktivnosti snabdevanja električnom energijom.

Deo razmatranja od Odbora bile su žalbe potrošača, kao i neka druga pitanja koja se nadovezuju za funkcionisanje Regulatornog ureda za energiju.

Sve odluke Odbora RUE-a biće objavljene na službenoj elektronskoj stranici RUE-a www.ero-ks.org.