Skip to main content

Saopštenje za štampu

 


Odbor Regulatornog ureda za energiju RUE ugostio je predstavnike KMI Korporativnog Milenijumskog izazova.


Treća (III) sednica Odbora RUE-a


Druga sednica (II) Odbora RUE


Saopštenje objava konsultativnog izveštaja o vanrednoj reviziji tarifa za električnu energiju


IX Seanca Odbora RUE za 2021 godinu


VIII Seanca Odbora RUE za 2021 godinu


Saopstenje iz Konferencije o integracije tržišta električne energije potpisan je Ugovor o međusobnom priznavanju licenci


VII Seanca Odbora RUE za 2021 godinu


VI Seanca Odbora RUE za 2021 godinu


V Seanca Odbora RUE za 2021 godinu


IV Seanca Odbora RUE za 2021 godinu


III Seanca Odbor RUE za 2021


II Seanca Odbora RUE za 2021 godinu


Izveštavanje Odbora RUE parlamentarnom odboru - Izvestaj 2020


Seanca Odbora RUE za 2021 godinu


Obaveštenje za Javna Konsultacija za Godišnja usklađivanja Maksimalno odobrenih prihoda (1. aprila 2021. do 31. marta 2022)


RUE traži od KESCO da nastavlja da pruža univerzalnu uslugu potrošačima za koje je bilo predviđeno da izlaze na slobodno tržište električne energije


Regulator za energiju diskutovao sa predstavnicima institucija i RKV-ima o ulasku u slobodno tržište energije


Sastanak sa predstavnicima institucija i RKV-ima o ulasku u slobodno tržište energije


X Seanca Odbora RUE za 2020 godinu


VIII Seanca Odbora RUE za 2020 godinu


VII Seanca Odbora RUE za 2020 godinu


VI Seanca Odbora RUE za 2020 godinu


V SEANCA Odbora RUE za 2020 godinu


SAOPŠTENJE - 2020 PRVA (I) SEDNICA ODBORA RUE


SAOPŠTENJE - PETA (VII) SEDNICA ODBORA RUE


SAOPŠTENJE - PETA (VI) SEDNICA ODBORA RUE


SAOPŠTENJE - PETA (V) SEDNICA ODBORA RUE


SAOPŠTENJE – CETVRTA (IV) SEDNICA ODBORA RUE


RUE reaguje na izjave Privredne komore Kosova da “RUE ne želi da sluša žalbe potrošača”


Održana je treća sednica Odbora regulatora za energiju


Javna diskusija - Redovna godišnja prilagođavanja za Maksimalno dozvoljene prihode (MAR) za tarifnu godinu 2019


Odbor RUE-a je na svom drugom sastanku doneo konačnu odluku o sertifikaciji KOSTT-a


RUE raspravlja sa predstavnicima Kluba kosovskih proizvođača otvaranje tržišta i mogućnost izbora dobavljača električne energije


Regulatorni ured za energiju potpisao je sporazum o saradnji sa Poslovnom komorom Kosova


RUE zahteva od KEDS-a i KESCO-a ispunjavanje zakonskih obaveza za redovno snabdevanje električnom energijom


Sertifikacija Operatera prenosnog sistema (OPS – KOSTT)


Odbor RUE -a održao je prvi (I) sastanak za 2018, godinu


ERO traži redovnu napajanje KESCO-a bez smanjenja


ERO raspravlja o energetskoj situaciji u zemlji s predstavnicima KfW-a


Odrzana je sedinica javne za drugi Periodicni Regulatorni Pregled (PRP2)


JAVNA RASPRAVA - Nacrt pravila o šemi podrške i Nacrt pravila o prihodima OPS/OT


Odrzana prva sednica Odbora RUE u 2017, godini


SAOPŠTENJE RUE uz pomoć NARUC-a kreira elektronsku bazu podataka o potrošačima i gradi proaktivan pristup za informisanost i transparentnoste


Saopstenje - XII sednica Odbora RUE


Javna Rasprava o Maksimalno dozvoljenim prihodima GT „Termokos“ A.D. za sezonu 2016/2017


Obaveshtenje za Javna rasprava o Pravilu za određivanje cena toplotne energije


IV-ti Sastanak Odbora RUE – Odobrenje nove podsticajne tarife (Feed-in)


RUE i REE intenziviraju bilateralnu saradnju


Sastanak odbora RUE


Proces razmatranja Tarifa


Uclanjenje Regulatornog Ured za Energiju u CEER


Objavljivanje konsultativnih izveštaja o RTE9


SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU Memorandum o Razumevanju Izmedu Regulatornog Ureda za Energiju Kosova (RUE), Nacionalnog Udruzenja Regulatorno‐Komunalnih Komisija (NARUC) i Komisije za Javne Komunalne Delatnosti Pensilvanije (PUC).


Memorandum o Saradnji


Razmatranje tarifa električne energije za 2009 godinu


Javna Seansa O Objavljivanju Izveštaja Monitorisanja O Godišnjem Izveštaju 2005 O Nadgledanju tarifa električne energije za 2006