Skip to main content
18.04.2023

Četvrti (IV) sastanak Odbora RUE za 2023. godinu

Obaveštavamo vas da će se dana 20.04.2023.godine, u 10:00 časova, održati četvrta (IV) sednica Odbora RUE, po sledećem dnevnom redu:

 

DNEVNI RED