Skip to main content
23.03.2023

OBAVEŠTENJE

Druga (II) sednica Odbora RUE-a

Dana 23. februar 2023. godine, Odbor Regulatornog Ureda za Energiju (ERO) održao je drugu (II) sednicu za ovu godinu.

Na ovoj sednici doneta je odluka da se operator Snabdevanja KESCO, Obaveza Snabdevanja Potrošača Univerzalnom Uslugom nastavi do 31. marta 2024. godine. Odluka o nametanju ove obaveze doneta je na osnovu zakonskih obaveza iz Člana 51. Zakona o Energetskom Regulatoru, odredbe Člana 5, 33. i 37. Zakona o Električnoj Energiji, zakonske odredbe Člana 5. i 6. Uredbe za utvrđivanje prihoda za snabdevača sa univerzalnom uslugom, kao i obaveze koje proizilaze iz  kriterijume za procenu konkurencije u snabdevanju električnom energijom energije, koji uključuje i rezultate indeksa za merenje konkurencije “Herfindahl Hirschman”.

Takođe, Odbor je odobrio Maksimalno Dozvoljene Prihode za regulisane operatere (Operator Sistema Prenosa i Tržišta/KOSTT; Operator Distributivnog Sistema/KEDS i Operator Univerzalne Usluge Snabdevanja FSHU/KESCO). Maksimalno Dozvoljeni Prihodi za Pružaoce Univerzalnih Usluga PUU/KESCO su odobreni u iznosu od 398,40 miliona Evra, za Operatora Prenosnog i Tržišnog Sistema/KOSTT odobreni su u iznosu od 59,697 miliona Evra, za Operatora Distributivnog Sistema/KEDS odobreni su u iznosu od 133,808 miliona Evra. Ovi prihodi će omogućiti Operaterima da obavljaju svoje operativne funkcije u optimalnim uslovima. Odobravanjem ovih prihoda, RUE je uzeo u obzir, između ostalog, povećanje uvoznih cena koje su van kontrole operatera, kao i subvencije koje je dodelila Vlada Republike Kosovo.

Međutim, povećanje prihoda će se odraziti na povećanje cena električne energije od oko 15% za krajnje potrošače u tarifnoj 2023. godini.

Na ovoj sednici su razmotreni i odobreni desetogodišnji (10)  i petogodišnji (5) planovi razvoja Operatora Prenosnog Sistema i Operatora Distributivnog Sistema, kao i razmotreno i odobreno 18 zahteva potrošača za izdavanje ovlašćenja samopotrošnje, od kojih 11 su od preduzeća i 7 od fizičkih lica, ukupno 605kW.

Deo razmatranja od strane Odbora bili su sporovi, radnje korisnika licenci i žalbe potrošača, kao i neka ostala pitanja u vezi sa funkcionisanjem Regulatornog Ureda za Energiju. Sve odluke Odbora RUE biće objavljene na zvaničnom sajtu RUE-a: www.ero-ks.org.