Skip to main content
16.08.2023

Osma (VIII) sednica Odbora RUE za 2023. godinu

Odbor RUE će 18.08.2023. godine u 14:00 časova održati osmu sednicu u 2023. godini, sa sledećim dnevnim redom:

 

 

DNEVNI RED