Skip to main content
25.01.2023

Prvi sastanak (I) Odbora RUE za 2023. godinu

Obaveštavamo vas da će se dana 27.01.2023. godine u 10:00 časova održati prvi sastanak (I) Odbora RUE, prema sledećem dnevnom redu:

 

 

DNEVNI RED