Skip to main content
27.12.2022

SAOPŠTENJE

Kosovo i Albanija finaliziraju Regulatorni okvir za lansiranje Berze električne energije - ALPEX

Dana 27. decembra, Regulatorni ured za energiju Kosova (RUE) i Regulatorni zavod energije Albanije (RZE) održali su zajednički sastanak u Prištini za usvajanje pravila i procedura trgovanja za ALPEX. Razvoj berze električne energije ALPEX-a stvara zajedničko tržište električne energije na Kosovu i Albaniji gde učesnici sektora mogu kupovati i prodavati energiju sa lakoćom. Zajedničko usvajanje dva regulatorna organa je završni korak u regulatornom okviru koji je potreban da bi omogućio rad berze električne energije između dve zemlje.

Tržišno ujedinjenje između Albanije i Kosova je najefikasniji način za pomaganje maksimiziranja  korišćenja prekograničnog kapaciteta električne energije i transmisije po najnižoj mogućoj ceni. ALPEX će pružiti transparentnu platformu za trgovanje energijom, povećati konkurenciju na nivou maloprodajne cene i stvoriti signale cene što će podstaći nove investicije privatnog sektora. Veličina kombinovanog integrisanog tržišta takođe pruža lakši ulazak novih snabdevača i bolji upijajući kapacitet proizvodnje iz obnovljivih izvora energije (OIE).

Ova platforma trgovanja je veliki korak napred u stvaranju regionalnog tržišta energije Zapadnog Balkana. Od njene efikasnosti konačno će koristi potrošači Kosova i Albanije, ali konačno celi region. Tokom vremena sa dodatnim izazovima energije, zadovoljni smo napretkom koji je ALPEX napravio i zahvaljujemo se našim kolegama iz Albanije na njihovom doprinosu i podršci“, rekao je Ymer Fejzullahu, Predsedavajući Odbora direktora RUE-a.

Ovaj zajednički sastanak dva regulatora dao je priliku regulatorima, učesnicima tržišta energije i vladinim akterima da diskutuju o koristima koje će doneti procedure ALPEX-a za berzu električne energije što se tiče regulatornih zahteva, i uloga koje se vrše od svakog regulatora u olakšavanju ALPEX-a i njegovu održivost.

Lansiranje ALPEX-a će takođe doprineti u naporima Evropske unije (EU) za stvaranje jedinstvenog pan-evropskog tržišta jedan-dan-unapred električne energije da bi ispunili zahtev i dostavljanje snabdevanja energije na tržištima na efektivan način. Kroz razvoj integriranog tržišta jedan-dan-unapred u celoj EU, zemlje mogu kupovati ili prodavati električnu energiju sa "jednim klikom" bez obzira na geografsku lokaciju. Spajajući se sa EU, zemlje koje nisu članice EU-a se takođe mogu pridružiti tržištu električne energije EU-a i imati koristi od platforme trgovanja.

Za više informacija o ALPEX-u i RUE-u, posetite: www.ero-ks.org.