Skip to main content
27.12.2023

SAOPŠTENJE

Prva (I) sednica Odbora RUE-a

Odbor Regulatornog ureda za energiju (RUE) održao je danas svoju prvu (I) sednicu po redu za ovu godinu.

Na ovoj sednici, nakon razmatranja, Odbor RUE-a je usvojio Godišnji bilans električne energije za 2023. godinu. Osnovni cilj usvajanja godišnjeg bilansa električne energije je da projektuje zadovoljavanje potreba potrošača električnom energijom, u dovoljnim količinama tokom godine, angažujući proizvodne i uvozne kapaciteta električne energije.

Takođe na ovoj sednici, Odbor je razmotrio komentare javnog proizvođača KEK u vezi sa praćenjem prodaje i kupovine električne energije, kao i komentare KOSTT-a u vezi sa praćenjem kupovine električne energije, plaćanima i nominacijama za Operatora prenosnog sistema (KOSTT ).

Na ovoj sednici, Odbor je razmotrio i odobrio listu taksi i usluga za Operatora distributivnog sistema (KEDS), i odobrio 5 zahteva potrošača za odobrenje samopotrošnje, od kojih 3 dolaze od preduzeća i 2 od fizičkih lica sa ukupno od 194,4 kW.

Deo razmatranja od strane Odbora bilo je i nekoliko žalbi potrošača i druga pitanja u vezi sa funkcionisanjem sektora, kao i Regulatornog ureda za energiju.

 

Sve odluke Odbora RUE-a biće objavljene na zvaničnoj internet stranici RUE-a www.ero-ks.org .